Automobil v obchodnom majetku spoločnosti, áno alebo nie?

 

Jednoznačná odpoveď na túto otázku nie je. Závisí to najmä od rozsahu využitia automobilu na podnikateľské účely, resp. na súkromné účely. Ak vie podnikateľ, že automobil bude využívať výlučne na podnikateľské účely vtedy je jeho zaradenie do obchodného majetku spoločnosti lepšou voľbou. Naopak, v prípade využívania automobilu aj na súkromné účely stojí za zváženie nezaradiť automobil do obchodného majetku spoločnosti.  

Jedno z kritérií zaradenia alebo nezaradenia automobilu do obchodného majetku spoločnosti je aj skutočnosť, či podnikateľ je alebo nie je platiteľom DPH. Platiteľ DPH má právo na odpočet DPH z obstarávacej ceny automobilu, z nákladov na opravy a údržbu, z nákladov na pohonné hmoty v rozsahu, v ktorom sa daný automobil využíva na podnikateľské účely. 

Pri zaradení automobilu do obchodného majetku spoločnosti si podnikateľ môže uplatniť tieto náklady:

- odpis automobilu,

- náklady na opravy a údržbu,

- náklady na poistné (povinné zákonné poistné, havarijné poistné),

- náklady na PHL,

- ďalšie náklady súvisiace s udržiavaním automobilu.

Nezaradením automobilu do obchodného majetku spoločnosti môže podnikateľ využiť tzv. základnú náhradu. Táto základná náhrada zahŕňa paušalizované náklady na obstaranie automobilu, jeho opravy a údržbu vrátane poistenia. Pozor! Túto sadzbu základnej náhrady nie je možné uplatniť na vlastnom automobile, ktorý bol v minulosti zaradený do obchodného majetku spoločnosti daňovníka.

Základná náhrada za každý 1km jazdy je v súčasnosti 0,183 €. Náhrada za spotrebované PHL sa uplatnia buď vo výške 100% na základe knihy jázd alebo paušálne vo výške 50% z nákupu PHL.
Bez ohľadu na to, či je alebo nie je automobil zaradený do obchodného majetku má daňovník právo zahrnúť si do daňových výdavkov plnú výšku dane z motorových vozidiel.

Výhodou nezaradenia automobilu do obchodného majetku spoločnosti je aj fakt, že automobil môže daňovník kedykoľvek predať bez následného zdanenia príjmu z jeho predaja.

 

 

 

Zdroj: DUO, bez chýb, pokút a penále, vydanie 2/2017, Ing. Anton Kolembus