Kontrolný výkaz od 01.04.2016

 

Zmena, ktorá v kontrolnom výkaze nastala sa nachádza v časti B.3. Do 31.03.2016 sa v tejto časti uvádzali údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr. To platilo za predpokladu, že si príjemca tovaru alebo služby uplatňoval odpočítanie DPH. 

 

Vzhľadom na to, že sa kontrolami u daňových subjektov dokázalo viacnásobné uvádzanie prijatých zjednodušených faktúr a teda viacnásobne odpočítanie DPH, sa s účinnosťou od 01.04.2016 rozdelila časť B.3 kontrolného výkazu  rozdelila na 2časti.

Časť B.3.1 zachytáva všetky prijaté zjednodušené faktúry, z ktorých si príjemca uplatňuje odpočítanie dane najviac vo výške 3 000€. 
Časť B.3.2 zachytáva všetky prijaté zjednodušené faktúry, z ktorých si príjemca uplatňuje odpočítanie dane vo výške 3 000€ a viac. Tu je potrebné uviesť aj IČ DPH dodávateľov.

Zjednodušená faktúra


Zákon o DPH, § 74 ods. 3 písm. a) až c) za zjednodušenú faktúru považuje:

  • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane DPH nie je viac ako 100€,
  • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane DPH uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000€ alebo uhradená iným platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600€,
  • doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane DPH je uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600€,
  • podkladová časť diaľničnej nálepky, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho IČ pre DPH, dátum predaja nálepky, cenu vrátane DPH a sumu DPH. 

Ak však platiteľ DPH predá tovar v hotovosti v sume nad 1 000€ vrátane DPH, k dokladu z elektronickej registračnej pokladnice musí  vystaviť  riadnu  faktúru  so  všetkými náležitosťami podľa § 74 zákona o DPH. 

 

 

Zdroj: Ing. Jaroslava Betáková, mesačník Dane a účtovníctvo 5/2016