Minimálna mzda od 01.01.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 12. októbra 2016 sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na
a) 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016.
§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.