Životné minimum

 

 

Životné minimum sa nemenilo posledné 4 roky. Táto zmena nastáva k 01.01.2018. Z doterajších 198,09 € sa zvyšuje o 1,39 € na sumu 199,48 €. Základná nezdaniteľná časť základu dane teda porastie z doterajších 3 803,33 € na 3830,02 €.

Prináša to menší benefit pre fyzické osoby, ktorých príjem pre 19% sadzbu dane predstavuje hranicu 35 0268,06 € ( 176,8 * 199,48). Táto hranica ale platí pre zdaňovacie obdobie 2018. V prípade, ak daňovník prekročí tento príjem pre výpočet daňovej povinnosti použije 25% sadzbu dane.

Od januára 2018 bude predstavovať mesačná nezdaniteľná suma na daňovníka 319,17 €. To predstavuje zvýšenie o 2,23 €. Ide len o minimálne ´prilepšenie´ 19% * 2,23= 0,42 €.


Avšak vďaka  zvýšenému životnému minimu sa zvyšuje aj daňový bonus z doterajších 21,41 € na 21,56 €. To sa prejaví aj v mzde a to jej zvýšením minimálne o 0,15 €. Podmienkou pre získanie daňového bonusu je fakt, že zamestnanec musí dosiahnuť v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľné príjmy v sume vyššej ako je polovica minimálnej mzdy.

 

Ak by sme zobrali do úvahy, že zamestnanec má hrubý príjem 460 € a uplatní si daňový bonus na jedno nezaopatrené dieťa, jeho čistý príjem bude do konca roka 2017 404,31 € a od 01.01.2018 to bude čistý príjem vo výške 404,88 € (404,31 + 0,42 + 0,15 = 404,88).

 

 

 

Zdroj: Dane a účtovníctvo 9/2017, Ing. Dagmar Pištelová