Zmeny v sociálnom poistení od 01.01.2017

 

 

Novela zákona o sociálnom poistení platná od 01.01.2017 prináša novú výšku maximálneho vymeriavacieho základu. Ten vzrástol z 5 – násobku (platného do 31.12.2016) na 7 – násobok priemernej mesačnej mzdy. V číselnom vyjadrení ide o nárast výšky odvodov zo sumy 1 463,57 € na sumu 2 048,99 €, t.j. 585,42 €, v prípade SZČO. 

Pre zamestnancov platí nárast poistného z maximálneho vymeriavacieho základu zo sumy 1 126,69 € na sumu 1 157,59 €, t.j. o 430,90 €. Pre úrazové poistenie neplatí maximálny vymeriavací základ – toto poistenie nie je limitované výškou príjmu, preto sa pri vyššie uvedenom rozdiele berie do úvahy maximálny vymeriavací základ vo výške 6 181 €.

Zamestnancom   sa  zvýšia   maximálne  odvody  do  Sociálnej  poisťovne  a  to  zo sumy 415,01 €  na 581,01 €, t.j. o 166 €. Podobne ako pri zamestnávateľoch sa aj v tomto prípade pri úrazovom poistení berie do úvahy maximálny vymeriavací základ 6 181 €. 

Dobrovoľné poistené osoby sú  napriek vlastnému určovaniu výšky odvodov do Sociálnej poisťovne taktiež limitovaní maximálnym vymeriavacím základom, vo výške 6 181 €. Dobrovoľne poistená osoba bude do Sociálnej poistenie odvádzať sumu maximálne vo výške 2 172,61 €. Poistné sa v tomto prípade zvýšilo o 620, 74 €.

Pozitívna správa prichádza pre zamestnancov s vyšším príjmom v oblasti nemocenského poistenia. Títo zamestnanci budú mať nárok na vyššiu náhradu príjmu, ak ich dočasná pracovná neschopnosť bude trvať viac ako desať dní. Zamestnávateľ vyplatí za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti 43,5452 €, za štvrtý až desiaty deň 223,5318 €. Spolu teda zamestnávateľ zaplatí zamestnancovi maximálne 267,08 € počas prvých desiatich dní práceneschopnosti. Maximálna výška nemocenského vyplatená Sociálnou poisťovňou je v roku 2017 v mesiaci s 31 kalendárnymi dňami 990 €, v mesiaci s 30 kalendárnymi dňami 958 € a v mesiaci 894,20 €. 

Zvýšila sa aj maximálne ošetrovné za najviac 10 kalendárnych dní platné od 01.01.2017, ktoré je vo výške 319,40 €.

Materské je vyplatené v maximálnej výške 1 260€ v mesiaci s 31 kalendárnymi dňami, 1 219,30 € v mesiaci s 30 kalendárnymi dňami a 1 138 € v mesiaci s 28 kalendárnymi dňami.

 

 

Zdroj:DUO bez chýb, pokút a penále, vydanie 3-4/2017, Ing. Zuzana Cingelová