Účtovníctvo a daňové poradenstvo

 

Od roku 1995  poskytujeme  ako spoločnosť  Ekonomické  služby  Kiesel, s.r.o. naším klientom kvalitné komplexné účtovné  služby. Tieto  služby  sú  určené  najmä  pre  fyzické osoby - podnikateľov  a  právnické osoby, ako  aj  pre fyzické osoby  -  nepodnikateľov,  neziskové  a príspevkové organizácie a občianske združenie. 

 

Hlavným   cieľom   našej   spoločnosti    je   uľahčiť   a   zefektívniť   fungovanie  spoločností   našich  klientov. Profesionalita,  diskrétnosť  a zodpovednosť v poskytovaní našich služieb v oblasti účtovníctva a daní je pre nás samozrejmosťou. 


V prípade záujmu o konzultácie nás neváhajte kontaktovať.

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru!

  

                                                                                 Ekonomické služby Kiesel, s.r.o.